Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή γενικών επιγραμμικών μαθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/03/2018
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή γενικών επιγραμμικών μαθημάτων κατάρτισης στους συμμετέχοντες στο...
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που τέθηκε σε ισχύ στις 5.10.2018 και δημιούργησε ένα νέο, συνεκτικό πλαίσιο για δραστηριότητες αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες προκειμένου να εμπλακούν σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση ως μέσο συνεισφοράς στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας στις χώρες που συμμετέχουν. Δυνάµει του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προβλέπονται οι εξής τύποι δραστηριοτήτων: δραστηριότητες αλληλεγγύης (εθελοντισμός, μαθητείες και θέσεις εργασίας), ομάδες εθελοντισμού, σχέδια αλληλεγγύης και δραστηριότητες δικτύωσης. Ως αναπόσπαστο τμήμα της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που ορίζεται για τους συμμετέχοντες από τον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μέτρων ποιότητας και στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της γενικής επιγραμμικής κατάρτισης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα 2.1).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/03/2019 00:00
23/04/2019 11:00
24/04/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 049-111576
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/03/2019 00:00