Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την ανάπτυξη λογισμικού και υπηρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EFCA/2019/OP/02
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσίες ΤΠ
Η EFCA προτίθεται να συνάψει πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με μέγιστο αριθμό 2 επιτυχόντων υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υπηρεσιών ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λογισμικού. Αυτή η περιγραφή καλύπτει αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή από την EFCA. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να ακολουθούν την κανονική τεχνολογική εξέλιξη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
ES114
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/04/2019 00:00
13/05/2019 15:30
14/05/2019 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 068-158395 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/04/2019 00:00