Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδιοκτησίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Banking Authority (EBA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EBA/2018/15/CSU/SER/OP
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδιοκτησίας
Παροχή υπηρεσιών που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) στη διάθεση των μισθωμένων γραφείων της στη διεύθυνση One Canada Square, London E14 5AA, καθώς και σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη, σχετικά με την φθορά και εγκατάλειψή τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://eba.europa.eu
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/03/2019 00:00
04/04/2019 16:00
05/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 050-113782 Διορθωτικό 12/03/2019 00:00
2019/S 046-104546 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/03/2019 00:00