Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2019/04
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο καθορισμός ενός μεμονωμένου υποψηφίου, με εκτενή και αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανού να παράσχει στην EFSA υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/03/2019 00:00
30/04/2019 14:30
02/05/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 073-171632
Διορθωτικό
12/04/2019 00:00
2019/S 047-106790
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/03/2019 00:00