Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεταφραστικές υπηρεσίες στα βουλγαρικά, τσέχικα, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TRA/EU19/2019
Μεταφραστικές υπηρεσίες στα βουλγαρικά, τσέχικα, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, ελληνικά, ουγγρικά,...
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή, εξ ονόματος των ακόλουθων Αρχών: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής στα βουλγαρικά, τσέχικα, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, σλοβενικά και σουηδικά (βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/03/2019 00:00
10/04/2019 12:00
12/04/2019 23:59
16/04/2019 23:59
24/04/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα βουλγαρικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα βουλγαρικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 34000.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα τσέχικα Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα τσέχικα. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 33500.
Παρτίδα 3 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα δανικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα δανικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 33500.
Παρτίδα 4 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα ολλανδικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα ολλανδικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 38500.
Παρτίδα 5 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα αγγλικά Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα βουλγαρικά, τα κροατικά, τα τσέχικα, τα δανικά, τα ολλανδικά, τα εσθονικά, τα φινλανδικά, τα γαλλικά, τα ελληνικά, τα ουγγρικά, τα ιρλανδικά, τα ιταλικά, τα λετονικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα πορτογαλικά, τα ρουμάνικά, τα σλοβακικά, τα σλοβενικά, τα ισπανικά και τα σουηδικά προς τα αγγλικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 18000.
Παρτίδα 6 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα εσθονικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα εσθονικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 28500.
Παρτίδα 7 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα φινλανδικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα φινλανδικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 34000.
Παρτίδα 8 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα γαλλικά Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα βουλγαρικά, κροατικά, τσέχικα, δανικά, ολλανδικά, εσθονικά, φινλανδικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμάνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά προς τα γαλλικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 32500.
Παρτίδα 9 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα ελληνικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα ελληνικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 33500.
Παρτίδα 10 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα ουγγρικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα ουγγρικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 33500.
Παρτίδα 11 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα ιρλανδικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα ιρλανδικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 30500.
Παρτίδα 12 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα ιταλικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά προς τα ιταλικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 38500.
Παρτίδα 13 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα λετονικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα λετονικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 28500.
Παρτίδα 14 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα λιθουανικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα λιθουανικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 33500.
Παρτίδα 15 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα μαλτέζικα Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα μαλτέζικα. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 28500.
Παρτίδα 16 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα πορτογαλικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα πορτογαλικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 34000.
Παρτίδα 17 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα σλοβακικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα σλοβακικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 33500.
Παρτίδα 18 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα σλοβενικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά στα σλοβενικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 29000.
Παρτίδα 19 Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα σουηδικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονόγλωσσων και πολύγλωσσων εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα σουηδικά. Ο εκτιμώμενος μέγιστος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 33500.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 060-137775 Διορθωτικό 26/03/2019 00:00
2019/S 054-123613 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/03/2019 00:00