Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργάνωση δοκιμασιών ως προς τις δεξιότητες των υποψηφίων για τη θέση επαγγελματί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPSO.01/PO/2019/013
Οργάνωση δοκιμασιών ως προς τις δεξιότητες των υποψηφίων για τη θέση επαγγελματία οδηγού στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
Η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση θεωρητικών και πρακτικών δοκιμασιών οδήγησης στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής οδηγών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Η χαμηλότερη τιμή
80400000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/05/2019 00:00
24/06/2019 12:00
28/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 092-221122
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/05/2019 00:00