Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και υποδοχής για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
F-SE-19-T03
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και υποδοχής για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να καλυφθούν περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές υπηρεσιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον, πρέπει να διεξαχθούν γενικές εργασίες υποδοχής.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
13/03/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/04/2019 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 051-116420 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/03/2019 00:00