Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUOSHA/2019/OP/F/SE/0085
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90919200
ES213
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο Ι.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/04/2019 00:00
20/05/2019 14:30
22/05/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 078-184616
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/04/2019 00:00