Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

A site visit will be organise on Friday 21th June at 14:30. Europe House : 12-14 Lower Mount Street Dublin 2
Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στο Δουβλίνο, Ιρλανδ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PR/2019-03-INF/DUB
Υπηρεσίες καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στο Δουβλίνο, Ιρλανδία
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, η οποία ενεργεί επίσης εξ ονόματος του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναζητά υπηρεσίες καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στο Δουβλίνο, Ιρλανδία.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/03/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
28/06/2019 16:00
23/04/2019 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 057-130612 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/03/2019 00:00