Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γλωσσική κατάρτιση
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
1903/C5/D
Γλωσσική κατάρτιση
Η Eυρωπόλ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με έναν προμηθευτή ο οποίος θα της παράσχει βοήθεια μέσω υπηρεσιών γλωσσικής κατάρτισης σε τάξη στα μέλη του προσωπικού της, κατόπιν αιτήματος. Η Eυρωπόλ προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες γλωσσικής κατάρτισης σε τάξη στις εξής πέντε επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τουλάχιστον:— Ολλανδικά,— Γαλλικά,— Γερμανικά,— Ιταλικά,— Ισπανικά.Η κατάρτιση πρέπει να παρέχεται στις εγκαταστάσεις της Eυρωπόλ ή σε τοποθεσία κατάρτισης του αναδόχου (η οποία πρέπει να βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις της Eυρωπόλ) όπως απαιτείται από την Eυρωπόλ κατά την υλοποίηση της σύμβασης.Οι ανάγκες της Eυρωπόλ εξελίσσονται, κατά συνέπεια, η Eυρωπόλ ενδέχεται να ενδιαφερθεί στο μέλλον για επιπλέον γλώσσες και γλωσσική κατάρτιση για συγκεκριμένο επιχειρηματικό σκοπό, εάν ο υποψήφιος προσφέρει τις εν λόγω συγκεκριμένες υπηρεσίες στην προσφορά του.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/03/2019 00:00
02/05/2019 16:00
03/05/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 057-130607
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/03/2019 00:00