Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των ενεργειακώ...
Αναθέτουσα αρχή:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FCH / OP/ Contract 234
Μελέτη σχετικά με τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των ενεργειακών τεχνολογιών υδρογόνου στα εθνικά σχέδια για...
Η τρέχουσα μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό ευκαιριών όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, μέσω της συμπερίληψης τεχνολογιών ενέργειας υδρογόνου στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, εκτιμώντας ταυτόχρονα τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το υδρογόνο παρέχει, τόσο έναν μηχανισμό για τομεακή ολοκλήρωση, όσο και τη συσχέτιση των τομέων, καθώς και την επιλογή αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα για μεγάλες χρονικές περιόδους ή τη μεταφορά του από περιοχές προσφοράς σε κέντρα ζήτησης. Ως εκ τούτου, το υδρογόνο είναι συστημικό και είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η μετάβαση του ενεργειακού συστήματος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73200000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/03/2019 00:00
26/04/2019 17:00
30/04/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 060-137754
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/03/2019 00:00