Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα πολωνικά προς...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
COJ-PROC-19/006
Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από τα πολωνικά προς τα μαλτέζικα
Επειδή η σύμβαση είναι διαρκής, νέες αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η διάρκεια των συμβάσεων-πλαίσιο θα είναι 1 έτος με αυτόματη ανανέωση για 3 πιθανές περιόδους 1 έτους. Ορίζεται ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων-πλαίσιο που θα συναφθούν. Θα καταρτιστεί κατάλογος ταξινόμησης σύμφωνα με τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Ο κατάλογος αυτός θα καθορίσει την αρχική σειρά με την οποία θα ειδοποιηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη προκειμένου να τους δοθεί συγκεκριμένη εργασία ανάλογα με τις ικανότητες παραγωγής και εξειδίκευσης τους. Η ταξινόμηση αυτή θα αναθεωρείται περιοδικά έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει αποτελεσματικά την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η ταξινόμηση μπορεί επίσης να μεταβληθεί λόγω της σύναψης νέων συμβάσεων ή λόγω της λήξης υφιστάμενων συμβάσεων.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79530000
LU000
Σημεία αναφοράς
22/03/2019
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/04/2019
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 058-132851 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/03/2019