Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος πληροφοριών του συστήματος εμπορίας εκπομπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/04/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/05/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.B.1/FRA/2012/0007
Ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος πληροφοριών του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ.
Η τρέχουσα σύμβαση-πλαίσιο πρόκειται να διασφαλίσει την κανονική λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών της Επιτροπής που στηρίζουν το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι του ενωσιακού μητρώου και το ημερολογίου συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTL).Στο πλαίσιο της προκηρυσσόμενης σύμβασης-πλαισίου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει υπηρεσίες στην Επιτροπή για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του συστήματος πληροφοριών του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ που διαχειρίζεται η Επιτροπή.Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει στην Επιτροπή μια ομάδα εμπειρογνωμόνων επαρκών σε αριθμό, και σε ικανότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση όλων των ειδικότερων καθηκόντων που θα ζητούνται από την Επιτροπή εντός του γενικότερου πλαισίου της τρέχουσας σύμβασης-πλαισίου, όπως ορίζεται στο μέρος 1 σημείο 3 της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή εντός της διάρκειας ισχύος της προκηρυσσόμενης σύμβασης θα διατίθεται καταρτισμένο και ενημερωμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει κάθε περιστατικό που τυχόν θα έχει προκύψει. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση-πλαίσιο θα εφαρμοσθεί μέσω επιμέρους συμβάσεων, οι οποίες θα συμφωνηθούν και θα υπογραφούν από την Επιτροπή και τον ανάδοχο. Όποτε η Επιτροπή επιθυμεί να λάβει συγκεκριμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προκηρυσσόμενης σύμβασης-πλαισίου, θα υποβάλλει παραγγελία στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να εκτελεί παράλληλα περισσότερες ξεχωριστές επιμέρους συμβάσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/04/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
21/05/2012 23:59
30/05/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 68-110606
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/04/2012 00:00