Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστηρικτική μελέτη για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης για τις εκπομπές C...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.B.3/ETU/2019/0001
Υποστηρικτική μελέτη για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης για τις εκπομπές CO2 και άλλες συναφείς πληροφορίες από τις...
Η εν λόγω υποστηρικτική μελέτη θα συμβάλει στην πρόοδο των στόχων πολιτικής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές, με στόχο τη συλλογή αδιάσειστων και επαληθευμένων δεδομένων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 για πλοία που καταπλέουν σε λιμένες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την τόνωση της υιοθέτησης τεχνολογιών και συμπεριφορών ενεργειακής απόδοσης και την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τη στήριξη των μελλοντικών συζητήσεων πολιτικής στον τομέα αυτό. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει ιδίως να συμβάλει στην προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις εκπομπές CO2 και άλλες σχετικές πληροφορίες από τις θαλάσσιες μεταφορές που θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος αναφοράς 2018.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα διαγωνισμού (βλέπε σημεία 1.1 και 1.7 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/03/2019 00:00
07/05/2019 15:00
08/05/2019 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 059-135528 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/03/2019 00:00