Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα κοινωνικά θέματα και τις συνθήκες εργασίας όσον αφορά τους ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/E3/2019-431
Μελέτη σχετικά με τα κοινωνικά θέματα και τις συνθήκες εργασίας όσον αφορά τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ATCO) και το...
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η διεξαγωγή μιας διεξοδικής μελέτης με βάση τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία για την ανάλυση των προβλημάτων και την παρουσίαση των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών πιθανών σεναρίων, σε σχέση με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ATCO) και το τεχνικό προσωπικό (ATSEP) που απασχολούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSPs) στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79411000
BE1
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/05/2019 00:00
25/06/2019 16:00
27/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 095-228497
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/05/2019 00:00