Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νέα χαρακτηριστικά κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/A3/2019-401
Νέα χαρακτηριστικά κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις
Διεξαγωγή πανευρωπαϊκής έρευνας, σε συνδυασμό με συναφείς μελέτες, για την παροχή ολοκληρωμένης εικόνας των χαρακτηριστικών κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα και οι σχετικές μελέτες θα πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τα νέα χαρακτηριστικά κινητικότητας, τη χρήση των μαζικών μεταφορών, τα ιδιωτικά συμβατικά οχήματα και τα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, καθώς και τα ενεργά μέσα στους ευρωπαϊκούς οικισμούς. Θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουν το ενδιαφέρον των ευρωπαίων πολιτών για μετατόπιση σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και να εντοπίσουν εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Το έργο θα κατανεμηθεί ευρέως σε 4 διαφορετικά αλλά αλληλένδετα καθήκοντα.Καθήκον 1: έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά κινητικότητας των επιβατών σε μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα,Καθήκον 2: στοχοθετημένη έρευνα για την αστική εφοδιαστική,Καθήκον 3: ενημέρωση της βάσης δεδομένων TRACCS.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79311400
MA09
BE100
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/04/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/06/2019 23:59
11/06/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 075-176831 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/04/2019 00:00