Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός και υλοποίηση του πλαισίου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0008
Σχεδιασμός και υλοποίηση του πλαισίου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας
Ο EASME προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών σε δύο παρτίδες για μελέτες σχετικά με τα εξής:1) Μη βιώσιμη χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία: Ποια είναι η προέλευση των χρημάτων; – αξία 275 000 EUR,2) Κριτήρια βιωσιμότητας στη γαλάζια οικονομία: αξία 275 000 EUR.Οι 2 μελέτες έρχονται στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών του 2015: τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για τη στήριξη μιας αλλαγής όσον αφορά το κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της μεταστροφής σε οικονομία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, µε πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
19/03/2019 00:00
17/04/2019 12:00
Άνευ αντικειμένου
26/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Μη βιώσιμη χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία Παρτίδα 1: «Μη βιώσιμη χρηματοδότηση στη γαλάζια οικονομία: Ποια είναι η προέλευση των χρημάτων;»
Παρτίδα 2 Κριτήρια βιωσιμότητας για τη γαλάζια οικονομία Παρτίδα 2: «Κριτήρια βιωσιμότητας για τη γαλάζια οικονομία»
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 055-125844 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/03/2019 00:00