Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ECHO/B3/SER/2019/06 Ασκήσεις για μονάδες πολιτικής προστασίας, ομάδες τεχνικής β...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/B3/SER/2019/06
ECHO/B3/SER/2019/06 Ασκήσεις για μονάδες πολιτικής προστασίας, ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης...
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση ειδικών ασκήσεων για μονάδες πολιτικής προστασίας, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης που έχουν καταχωρηθεί στο κοινό σύστημα επικοινωνία και πληροφοριών έκτακτης ανάγκης (CECIS - Common Emergency Communications and Information System), ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης (TAST - Technical Assistance and Support Teams) και ομάδες πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT - European Union Civil Protection Teams), οι οποίες αναπτύσσονται σε αποστολές στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
80560000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/04/2019 00:00
09/09/2019 16:00
10/09/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Παρτίδα 2
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Παρτίδα 3
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Παρτίδα 4
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Παρτίδα 5
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 078-184658
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/04/2019 00:00