Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα εμπόδια χρήσης των προϊόντων δομικών κατασκευών στις κατασκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0010
Μελέτη σχετικά με τα εμπόδια χρήσης των προϊόντων δομικών κατασκευών στις κατασκευαστικές υπηρεσίες
Ο EASME δρομολογεί την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μελέτη των φραγμών στη χρήση των προϊόντων δομικών κατασκευών που διατίθενται νομίμως στην αγορά, βάσει της ρύθμισης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει και να πλαισιώσει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, ορισμένους από τους πλέον σημαντικούς εθνικούς νομικούς φραγμούς στην παροχή υπηρεσιών κατασκευών, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, οι οποίοι συνδέονται με τη χρήση δομικών υλικών, ως πηγή τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη μελλοντικής πολιτικής για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών δομικών κατασκευών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/04/2019 00:00
26/06/2019 15:00
27/06/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 109-264164
Διορθωτικό
07/06/2019 00:00
2019/S 084-198226
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/04/2019 00:00