Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Φάση 4 της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Επιχειρήσεις και Βιοποικιλότητα» (2020-2022)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.2/SER/2019/0003
Φάση 4 της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Επιχειρήσεις και Βιοποικιλότητα» (2020-2022)
Υποστήριξη προς την Επιτροπή για τη διαχείριση και την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας της ΕΕ «Επιχειρήσεις και Βιοποικιλότητα» και υποστήριξη της μεθοδολογικής εργασίας σχετικά με τη λογιστική των επιχειρήσεων και την αποτίμηση του αντικτύπου και της εξάρτησης από το φυσικό κεφάλαιο και τη βιοποικιλότητα καθώς και τη διαχείριση των επιχειρηματικών κοινοτήτων πρακτικής σε αυτόν το τομέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
21/03/2019 00:00
23/04/2019 16:00
25/04/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 057-130611
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/03/2019 00:00