Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού για το χώρο γραφείων της ΕΑΤ
Αναθέτουσα αρχή:
European Banking Authority (EBA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EBA/2019/02/CSU/SER/OP
Υπηρεσίες καθαρισμού για το χώρο γραφείων της ΕΑΤ
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για το χώρο γραφείων της ΕΑΤ — La Défense.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eba.europa.eu/about-us/procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/03/2019 00:00
23/04/2019 17:00
24/04/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 057-130608
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/03/2019 00:00