Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

El plazo de licitación se amplía debido a problemas técnicos. Se insta a los agentes económicos a suscribirse al sitio web para recibir notificaciones automáticas sobre las actualizaciones y modificaciones que se produzcan. Por favor, no incluya datos personales o información comercial sensible en el apartado "Preguntas y respuestas" o en el campo "Asunto" cuando envíe una pregunta.
Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του JRC στη Σεβίλη
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2019/OP/0718
Υπηρεσίες καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του JRC στη Σεβίλη
Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για το κτίριο του JRC στη Σεβίλη.Η πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:α) τακτικός καθαρισμός συντήρησης στο κτίριο,β) υπηρεσίες έκτακτου καθαρισμού,γ) ανεφοδιασμός αναλώσιμων,δ) διαχείριση αστικών αποβλήτων.
Υπηρεσίες
Επισπευσμένη ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Η χαμηλότερη τιμή
90910000
ES618
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/03/2019 00:00
17/04/2019 16:00
22/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 073-171649
Διορθωτικό
12/04/2019 00:00
2019/S 063-145405
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/03/2019 00:00