Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μέσο αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης για ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα (RESAVER)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
RTD/2019/OP/002
Μέσο αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης για ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα (RESAVER)
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαίσιο υποστηρίζει τις δραστηριότητες διαχείρισης και επέκτασης του συνταξιοδοτικού ταμείου RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions) και διευκολύνει την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού προσωπικού συνταξιοδοτικού προϊόντος, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού [βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)].
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/05/2019 00:00
21/06/2019 15:00
25/06/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 099-238501
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/05/2019 00:00