Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχείας διεκπεραίωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/19/ETF/0003
Ταχυδρομικές υπηρεσίες ταχείας διεκπεραίωσης
Διεθνείς ταχυμεταφορές με φορτηγά και υπηρεσίες εισαγωγών/εξαγωγών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
64120000
ITC11
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/03/2019 00:00
02/05/2019 14:30
03/05/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 058-132815 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/03/2019 00:00