Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έλεγχος επαλήθευσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και επικύρωσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R1/PO/2019/019
Έλεγχος επαλήθευσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και επικύρωση των περιβαλλοντικών δηλώσεων της Ευρωπαϊκής...
Αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον έλεγχο επαλήθευσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και την επικύρωση των περιβαλλοντικών δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2020–2023.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90714000
DE1 / BE2 / IE0 / NL1 / LU0 / ES61 / BE1 / ITC4
Additional CPV Supplementary CPV
90710000
90714500
79132000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/06/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/07/2019 15:00
05/08/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 116-283868 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/06/2019 00:00