Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τη μαθηματική μοντελοποίηση και την οικονο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2019/SRS/10962
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τη μαθηματική μοντελοποίηση και την οικονομική αξιολόγηση
Μια σύμβαση-πλαίσιο για την επανενεργοποίηση του διαγωνισμού για την εξωτερική ανάθεση των αναλύσεων μαθηματικής μοντελοποίησης και της οικονομικής αξιολόγησης. Η απαιτούμενη υπηρεσία είναι η διεξαγωγή αναλύσεων σε στενή επαφή με τις ομάδες του ECDC, με σκοπό την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της μαθηματικής μοντελοποίησης και της οικονομικής αξιολόγησης, τόσο για το ECDC όσο και για τους ενδιαφερόμενους. Σκοπός του έργου αυτού είναι:α) η στήριξη της χάραξης πολιτικής, αξιολογώντας τη δυναμική και την επιβάρυνση των ασθενειών και αξιολογώντας τον δυνητικό αντίκτυπο των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία,β) η ανάπτυξη της κατανόησης μέσω της χρήσης μεθόδων εξαγωγής συμπερασμάτων για την ερμηνεία δεδομένων των ασθενειών.γ) η υποστήριξη της αντίδρασης, μέσω της πρόβλεψης της εξέλιξης των απειλών και της παροχής εκτίμησης αντικτύπου για τη στρατηγική αντίδραση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71620000
SE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/03/2019 00:00
08/05/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
17/05/2019 16:00
21/05/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 060-137755 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/03/2019 00:00