Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες εκτύπωσης και βοηθητικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2019/09/DED
Διαχειριζόμενες υπηρεσίες εκτύπωσης και βοηθητικές υπηρεσίες
Ο EMA επιθυμεί να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης και βοηθητικών υπηρεσιών. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:— διαχειριζόμενες υπηρεσίες εκτύπωσης και βοηθητικές υπηρεσίες στον κεντρικό χώρο αναπαραγωγής εγγράφων,— συνολική διαχείριση όλων των πτυχών των υπηρεσιών που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένου του επιτόπιου προσωπικού του αναδόχου,— παροχή (προμήθεια και συντήρηση) και διαχείριση των πολυλειτουργικών συσκευών,— συλλογή/παράδοση αλληλογραφίας και γραφικής ύλης από/προς την εξέδρα φόρτωσης ή σχετικό σημείο παράδοσης,— προμήθεια και διαχείριση γραφικής ύλης και γενικών προμηθειών εκτύπωσης,— διαχείριση των υπηρεσιών ταχυδρομείου του οργανισμού,— συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας/ παροχή υποστήριξης για ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79500000
NL329
Σημεία αναφοράς
29/03/2019 00:00
02/05/2019 12:00
06/05/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 063-145397
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/03/2019 00:00