Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Nouvelle (supplémentaire) date pour la visite des lieux: 23 avril 2019 à 15h00
Τίτλος:
Συντήρηση εξοπλισμού εστίασης, κουζίνας, καφετέριας και πλυντηρίου για ομαδική ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 684
Συντήρηση εξοπλισμού εστίασης, κουζίνας, καφετέριας και πλυντηρίου για ομαδική εστίαση και εστίαση επίσημων εκδηλώσεων
Οι προς παροχή υπηρεσίες είναι 2 τύπων:— υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης που πρέπει να παρέχονται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης (βλέπε μέρος Β, σημείο 3.1 της συγγραφής υποχρεώσεων),— συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης πρόσθετου εξοπλισμού και/ή παρεμβάσεις για την τροποποίηση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού (βλέπε μέρος Β, σημείο 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
50883000
LU00
Σημεία αναφοράς
12/04/2019 00:00
10/05/2019 16:00
16/05/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 073-171643
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/04/2019 00:00