Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FL/GENAFF19
Αναθέτουσα αρχή:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FL/GENAFF19
FL/GENAFF19
Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να συνάψει πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια για υπηρεσίες μετάφρασης που αφορούν κείμενα στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα ιρλανδικά, αραβικά, ισλανδικά, μακεδονικά, νορβηγικά, ρωσικά, σερβικά και τουρκικά. Τα εν λόγω κείμενα αφορούν την εργασία των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία το Μεταφραστικό Κέντρο παρέχει μεταφραστικές και λοιπές γλωσσικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
79530000
Σημεία αναφοράς
12/04/2019 00:00
13/05/2019 23:59
23/05/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα ιρλανδικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα ιρλανδικά.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα αραβικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα αραβικά.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα ισλανδικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα ισλανδικά.
Παρτίδα 4
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα μακεδονικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα μακεδονικά.
Παρτίδα 5
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα νορβηγικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα νορβηγικά.
Παρτίδα 6
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα ρωσικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα ρωσικά.
Παρτίδα 7
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα σερβικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα σερβικά.
Παρτίδα 8
Υπηρεσίες μετάφρασης από τα αγγλικά προς τα τουρκικά
Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων στον τομέα των γενικών υποθέσεων από τα αγγλικά προς τα τουρκικά.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 073-171629
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/04/2019 00:00