Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση μίας “Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους”
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.ISE.OP.104
Σύμβαση-πλαίσιο για την υλοποίηση μίας “Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους”
Ο γενικός στόχος της σύμβασης-πλαίσιο είναι η δημιουργία μιας “Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους”.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73420000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/05/2019 00:00
23/08/2019 23:59
27/08/2019 23:59
02/09/2019 17:00
03/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 087-208303 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/05/2019 00:00