Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσίας επαγρύπνησης «Επιστήμη για την περιβαλλοντική πολιτική»
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.A.3/SER/2019/0005
Σύμβαση υπηρεσίας επαγρύπνησης «Επιστήμη για την περιβαλλοντική πολιτική»
Ο γενικός στόχος είναι η βελτίωση της υιοθέτησης νέων επιστημονικών ευρημάτων κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και η βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ επιστήμης και πολιτικής γενικότερα, αλλά με ιδιαίτερη εστίαση στις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες, με παράλληλη κάλυψη των επακόλουθων οφελών/ευκαιριών και των γνωστών κινδύνων για το περιβάλλον, καθώς και των αναδυόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος ζητείται η παροχή – σε κατανοητό, μη τεχνικό και με σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας λόγο – των ακόλουθων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων: υπηρεσία επαγρύπνησης, ενημερώσεις για περιβαλλοντικά θέματα, διάδοση και προώθηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/04/2019 00:00
10/05/2019 16:00
14/05/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 067-156030 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/04/2019 00:00