Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αίτημα προς εγκαταστάσεις που προσφέρουν προσωρινή στέγαση για να διαθέσουν τα δ...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία έναρξης:
20/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/01/2023
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
2019/S 079-188860
Αίτημα προς εγκαταστάσεις που προσφέρουν προσωρινή στέγαση για να διαθέσουν τα δωμάτια τους σε υπαλλήλους και προσωπικό της...
Sollicitation aux établissements proposant des hébergements temporaires à mettre leurs chambres à disposition des fonctionnaires et agents de la Commission européenne, des autres Institutions, agences et organes de l'Union européenne
Υπηρεσίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/04/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/01/2023 00:00
Άνευ αντικειμένου
Υποκατάλογοι Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιέχει υποκαταλόγους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 079-188860 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/04/2019 04:00