Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες εστίασης για τη λέσχη (clubhouse) του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB/IPR/2019/OP/0020
Υπηρεσίες εστίασης για τη λέσχη (clubhouse) του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα (Βαρέζε - Ιταλία)
Υπηρεσίες εστίασης για τη λέσχη (clubhouse) του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα (Βαρέζε - Ιταλία).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Η χαμηλότερη τιμή
55300000
ITC41
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα Ι της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Παράρτημα Ι της συγγραφής υποχρεώσεων.
Σημεία αναφοράς
12/04/2019 00:00
27/05/2019 15:00
28/05/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 093-223804
Διορθωτικό
15/05/2019 00:00
2019/S 073-171647
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/04/2019 00:00