Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the time limit for receipt of tenders is extended until 19/08/2019. Opening will take place on 21/08/2019. A corrigendum will be published soon in the OJ.
Τίτλος:
H2020: τα προγράμματα EGNOS και Galileo ως υπηρεσία του συστήματος U-space
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
746/PP/GRO/RCH/19/113057
H2020: τα προγράμματα EGNOS και Galileo ως υπηρεσία του συστήματος U-space
Στόχος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η επιτάχυνση της χρήσης των προγραμμάτων EGNOS και Galileo, των συνιστωσών του Ευρωπαϊκού GNSS (EGNSS), στην αγορά των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAS - Unmanned Aerial Systems) θεσπίζοντας τα απαραίτητα μέσα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής χρήσης του EGNSS από χειριστές και την έγκρισή τους από αρχές πολιτικής αεροπορίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE100
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/05/2019 00:00
19/08/2019 16:00
21/08/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 124-301880
Διορθωτικό
01/07/2019 00:00
2019/S 097-233262
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/05/2019 00:00