Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

In order to avoid any issue with eSubmission, please be careful to upload only documents with a format which is supported by the system. We remind the tenderers that, in case of issues with the upload of the tenders, the e-Submission helpdesk will only be available during business hours (i.e. until 6pm).
Τίτλος:
EPALE — (Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση των ενηλίκων στην Ευρώπη): Υπη...
Αναθέτουσα αρχή:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EACEA/2019/01
EPALE — (Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση των ενηλίκων στην Ευρώπη): Υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης
Ο Οργανισμός επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάληψη και την εφαρμογή της κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης (CSS) μιας πολύγλωσσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση των ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE). Η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης θα είναι επίσης υπεύθυνη για δραστηριότητες ενίσχυσης της κοινότητας, διασφαλίζοντας ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση των ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) είναι γνωστή σε ομάδες-στόχους και ότι οι χρήστες ασχολούνται με τις δραστηριότητες της πλατφόρμας EPALE. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες προώθησης, εμψύχωσης και περιεχομένου, χρήση κοινωνικών μέσων, διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων και υποστήριξη, κατάρτιση και συντονισμό ενός δικτύου εθνικών υπηρεσιών υποστήριξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80400000
QA04 / QA11 / JA10 / QA12 / FA01
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/05/2019 00:00
26/06/2019 23:59
27/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 109-264165 Διορθωτικό 07/06/2019 00:00
2019/S 086-204753 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/05/2019 00:00