Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συνεργατικό έξυπνο σύστηµα μεταφορών της βασικής Αρχής πιστοποίησης της ΕΕ περιλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/0365
Συνεργατικό έξυπνο σύστηµα μεταφορών της βασικής Αρχής πιστοποίησης της ΕΕ περιλαμβανομένης της Αρχής εγγραφής και της Αρχής...
Η Επιτροπή προέβλεψε μια σειρά σημαντικών δράσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη υπηρεσιών C-ITS στην Ευρώπη μέχρι το 2019 στη στρατηγική της C-ITS (COM (2016) 766). Μια από τις κύριες δράσεις της στρατηγικής είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της πιστοποίησης ασφαλείας C-ITS της ΕΕ (EU CCMS) για την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα όλων των μηνυμάτων C-ITS στην Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε την υλοποίηση «ενός πιλοτικού προγράμματος για κοινές υποδομές και διαδικασίες στον κυβερνοχώρο στον τομέα της ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ οι οποίες είναι αναγκαίες για ασφαλή και εμπιστευτική επικοινωνία» στη στρατηγική σχετικά µε την κινητικότητα του µέλλοντος (COM(2018) 283). Η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα CCMS της ΕΕ θα παρασχεθεί μέσω ενός κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού C-ITS σύμφωνα με την Οδηγία ITS 2010/40/ΕΕ το 2019. Με τον διαγωνισμό αυτό, η βασική αρχή πιστοποίησης C-ITS της ΕΕ, η αρχή εγγραφής και η αρχή εξουσιοδότησης, τα πιστοποιητικά CCMS της ΕΕ και τα έγγραφα πολιτικής ασφάλειας θα υλοποιηθούν και θα λειτουργούν πλήρως από τον επιλεγέντα ανάδοχο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
48000000
ITC41
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/04/2019 00:00
07/08/2019 11:00
07/08/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 140-343580 Διορθωτικό 23/07/2019 00:00
2019/S 123-299318 Διορθωτικό 28/06/2019 00:00
2019/S 086-204773 Διορθωτικό 03/05/2019 00:00
2019/S 078-184655 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/04/2019 00:00