Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη στον τομέα των χημικών δεικτών και στατιστικών για συγκεκριμένες ροές...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2019/005
Υποστήριξη στον τομέα των χημικών δεικτών και στατιστικών για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει: υποστήριξη στον τομέα των χημικών δεικτών και στατιστικών για συγκεκριμένες ροές αποβλήτωνΟι στατιστικές υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών διαιρούνται στις ακόλουθες παρτίδες:Παρτίδα 1: Συντήρηση του συνόλου των χημικών δεικτών,Παρτίδα 2: Υποστήριξη στατιστικών σχετικά με συγκεκριμένη ροή αποβλήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Συντήρηση του συνόλου των χημικών δεικτών,
Στόχος είναι να παράσχει στην Επιτροπή στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα του συνόλου των χημικών δεικτών.
Παρτίδα 2
Υποστήριξη στατιστικών σχετικά με συγκεκριμένη ροή αποβλήτων.
Στόχος είναι να παράσχει στην Επιτροπή στατιστικές υπηρεσίες σχετικά με συγκεκριμένες ροές αποβλήτων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 136-334225
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/07/2019 00:00