Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, διακίνησης φορτίου και συναφείς υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06B50/2019/M022
Παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, διακίνησης φορτίου και συναφείς υπηρεσίες
Η σύμβαση καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μετακόμισης, διακίνησης φορτίου και συναφείς υπηρεσίες για το συγκρότημα κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο ανάδοχος θα δεσμευτεί ότι θα διαθέτει περιστασιακά έναν εξωτερικό ανυψωτήρα για τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79620000
FRF11
Όροι συμμετοχής
Εγγραφή στο επαγγελματικό ή στο εμπορικό μητρώο και/ή ειδική άδεια στη χώρα εγκατάστασης, ή ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικό οργανισμό.
— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 200 000 EUR στον τομέα που σχετίζεται με τη σύμβαση,— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων στον σχετικό τομέα στο κατάλληλο επίπεδο.
— οικονομικές καταστάσεις (ετήσια έκθεση) των 2 τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,— ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών του υποψηφίου σε παρόμοιες παροχές υπηρεσιών με αυτές που απαιτούνται για την εν λόγω σύμβαση.
Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί και των κυριότερων παραδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 έτη, με ένδειξη της αξίας, της ημερομηνίας και του πελάτη, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.
Σημεία αναφοράς
03/05/2019 00:00
03/06/2019 12:00
04/06/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 086-204774 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/05/2019 00:00