Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Κόκκινου Καταλόγου Ορθοπτέρων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.3/SER/2014/0004.
Κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Κόκκινου Καταλόγου Ορθοπτέρων.
Περισσότερα από 1 000 είδη ακρίδων, γρύλλων και τριζονιών (ορθόπτερα) απαντώνται στην Ευρώπη. Λόγω των μικρών κλιμάκων κατανομής τους, τα είδη αυτά είναι εξαιρετικοί δείκτες για τον εντοπισμό και διατήρηση θερμών σημείων βιοποικιλότητας. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλαγές χρήσης της γης και ως εκ τούτου, συχνά χρησιμοποιούνται ως βιοδείκτες σε εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Ένας Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος Ορθοπτέρων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της αξίας διατήρησης τόπων σε εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τον εντοπισμό κενών στο δίκτυο διατήρησης. Τα απειλούμενα είδη θα προσελκύσουν περισσότερη προσοχή, τονώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις δράσεις διατήρησης που οργανώνονται από τις εθνικές αρχές. Ο εν λόγω Κόκκινος Κατάλογος συμπληρώνει τη σειρά Κόκκινων Καταλόγων που έχει χρηματοδοτήσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή:http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist_en.htm
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/04/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/06/2014 16:00
17/06/2014 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 076-130731
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/04/2014 00:00