Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Φαινολογία βλάστησης υψηλής ανάλυσης και παρακολούθηση παραγωγικότητας – Βιοφυσι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/19/007
Φαινολογία βλάστησης υψηλής ανάλυσης και παρακολούθηση παραγωγικότητας – Βιοφυσικές παράμετροι – Υπηρεσίες παρακολούθησης...
Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της συνιστώσας φαινολογίας ως μέρος του χαρτοφυλακίου προϊόντων της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στη σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου με έναν οικονομικό φορέα για την κάλυψη της παραγωγής ως μέρους της εφαρμογής της φαινολογίας βλάστησης υψηλής ανάλυσης και της παρακολούθησης της παραγωγικότητας της υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του Copernicus.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72300000
DK011
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/04/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
28/05/2019 14:00
29/05/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 070-163863 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/04/2019 00:00