Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προετοιμασία και δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης ενός συνόλου συντελεστών δόσης γι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2018-565-2
Προετοιμασία και δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης ενός συνόλου συντελεστών δόσης για δημόσια πρόσληψη ραδιονουκλεϊδίων στο χώρο...
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να βοηθήσει στην εφαρμογή των απαιτήσεων εκτίμησης της δόσης όσον αφορά την οδηγία του Συμβουλίου 2013/59/Ευρατόμ παρέχοντας στα κράτη μέλη της ΕΕ ελεύθερη πρόσβαση σε ένα πλήρες σύνολο συντελεστών μετατροπής για ποσότητες ακτινολογικής προστασίας για δημόσια πρόσληψη ραδιονουκλεϊδίων στο χώρο εργασίας.Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις εκτίμησης της δόσης όσον αφορά την οδηγία του Συμβουλίου 2013/59/Ευρατόμ σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
85100000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/04/2019 00:00
06/06/2019 16:00
07/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 084-198243 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/04/2019 00:00