Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική Βοήθεια Οδικής Ασφάλειας για τη διαχείριση προτεραιότητας μαύρων σημείων
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-000906-001
Τεχνική Βοήθεια Οδικής Ασφάλειας για τη διαχείριση προτεραιότητας μαύρων σημείων
Σκοπός αυτής της επιχείρησης τεχνικής βοήθειας είναι να συμβάλει στη σημαντική μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων, τραυματισμών και θανάτων που συνδέονται με τις οδικές μεταφορές στη Γεωργία, μέσω της ιεράρχησης και της βελτίωσης των μαύρων σημείων που βρίσκονται στο διεθνές και δευτερεύον δίκτυο οδών. Η δράση Τεχνικής Βοήθειας θα παράσχει δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων σε σχέση με την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση των μαύρων σημείων, θα υποστηρίξει την εφαρμογή διεθνών και κοινοτικών βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και των προτύπων, θα προσδιορίσει και θα δώσει προτεραιότητα σε τμήματα με υψηλά ποσοστά ατυχημάτων στις διεθνείς και δευτερογενείς οδούς, εκτελεί επιθεωρήσεις και ελέγχους οδικής ασφάλειας σε τομείς προτεραιότητας, επεξεργάζεται λεπτομερή σχέδια και έγγραφα διαγωνισμού για τη βελτίωση των μαύρων σημείων προτεραιότητας.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
63712000
00
Σημεία αναφοράς
01/10/2019 00:00
28/02/2020 17:00
08/11/2019 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 189-458561
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/10/2019 00:00