Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρότυπο μέταλλο ουρανίου υψηλά εμπλουτισμένο
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2019/OP/1239
Πρότυπο μέταλλο ουρανίου υψηλά εμπλουτισμένο
Υψηλά εμπλουτισμένα (> 90% 235 U) και φυσικά (περίπου 0,71% 235 U) πρότυπα μέταλλα ουρανίου, απαιτούνται για την παρασκευή των σειρών μεγάλων αποξηραμένων σπόρων (LDS) IRMM-1027p, q, r, s, t, κ.λπ., για τα οποία ετοιμάζονται 1 200 μονάδες από τη μονάδα JRC-G.2 κάθε χρόνο.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
09341000
BE21
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/04/2019 00:00
29/05/2019 16:00
03/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 076-179806
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/04/2019 00:00