Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής διεργαστηριακής σύγκρισης για τη μέτρηση ολόκληρου του ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2019-158
Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής διεργαστηριακής σύγκρισης για τη μέτρηση ολόκληρου του σώματος
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι να αξιολογήσει την εφαρμογή των επιμέρους απαιτήσεων παρακολούθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ με βάση τις μετρήσεις in-vivo και να λάβει μια γενική εικόνα των επιδόσεων των μετρήσεων in-vivo χρησιμοποιώντας μετρητές ακτινοβολίας ολοκλήρου σώματος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
33100000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/04/2019 00:00
13/06/2019 16:00
14/06/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 086-204772
Διορθωτικό
03/05/2019 00:00
2019/S 080-191140
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/04/2019 00:00