Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη και οργάνωση της κατάρτισης των δικηγόρων σχετικά με τους κανόνες για τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185
Ανάπτυξη και οργάνωση της κατάρτισης των δικηγόρων σχετικά με τους κανόνες για την καταπολέµηση του ξεπλύματος μαύρου χρήµατος...
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της διάδοσης μεταξύ των νομικών των βασικών αρχών και των εννοιών των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέµηση του ξεπλύματος μαύρου χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τρομοκρατίας. Σκοπός της σύμβασης είναι να αναλύσει, να αξιολογήσει και να υποστηρίξει τις ανάγκες των νομικών αυξάνοντας την συνειδητοποίηση του ρόλου και των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τρομοκρατίας. νομιμοποίησης στο πλαίσιο της οδηγίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79000000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
09/07/2019 12:00
11/07/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 101-243544 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/05/2019 00:00