Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τροφοδοσίας και φιλοξενίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2019/07/DED
Υπηρεσίες τροφοδοσίας και φιλοξενίας
Ο οργανισμός επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με έναν κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο ανάδοχο για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας και φιλοξενίας για το προσωπικό, τους αντιπροσώπους και τους άλλους επισκέπτες που χρησιμοποιούν το εστιατόριο, το καφέ-μπαρ, το σαλόνι του τελευταίου ορόφου και τις αίθουσες συναντήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
55500000
NL1
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/04/2019 00:00
23/05/2019 12:00
24/05/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 079-188836
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/04/2019 00:00