Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για την ΕΤΕπ – Γραφείο στην Ρώμη
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1533
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για την ΕΤΕπ – Γραφείο στην Ρώμη
Το Γραφείο της Ρώμης της ΕΤΕπ αναζητά υπηρεσίες καθαρισμού για τα γραφεία του, που βρίσκονται στον τέταρτο και πέμπτο όροφο της οδού Via Sardegna 40, 00187 Ρώμη, Ιταλία, και συνδέονται με εσωτερική σκάλα, για συνολικό χώρο περίπου 1.180 τ.μ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90919200
ITI43
Όροι συμμετοχής
Απαίτηση: Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι εγγεγραμμένος για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.Η απόδειξη του παραπάνω πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγγραφής στα σχετικά εμπορικά ή επαγγελματικά μητρώα στη χώρα εγκατάστασης / ενσωμάτωσης. Εάν ο υποψήφιος δεν υποχρεούται ή δεν μπορεί να εγγραφεί σε ανάλογο μητρώο για λόγους που σχετίζονται με το καταστατικό ή το νομικό καθεστώς του, η ΕΤΕπ θα δεχτεί ως ικανοποιητική απόδειξη, ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, ιδιότητα μέλους ειδικού οργανισμού, ρητή άδεια ή εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/04/2019 00:00
23/05/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
14/06/2019 15:00
17/06/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 077-182298 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/04/2019 00:00