Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση πλαίσιο - Τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Γεν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
Σύμβαση πλαίσιο - Τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών...
Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να συνάψει τη σύμβαση-πλαίσιο με σκοπό την παροχή τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) και των πολιτικών της. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται αφορούν την παροχή τεχνικής βοήθειας και υλικοτεχνικής υποστήριξης στη ΓΔ HOME που συνδέεται με τον σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικών της ΕΕ κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων καθώς και δράσεις για την προώθηση και/ή τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Οι δράσεις περιλαμβάνουν κυρίως την οργάνωση (τεχνικών) συναντήσεων, ομάδων εργασίας, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες γύρω από αυτές τις δραστηριότητες και την παροχή υλικού και τεχνικού εξοπλισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79900000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/05/2019 00:00
27/06/2019 16:00
28/06/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 088-209928 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/05/2019 00:00