Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμογή της Συμφωνίας για τις Πράσινες Πόλεις
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.A.3/SER/2019/0009
Εφαρμογή της Συμφωνίας για τις Πράσινες Πόλεις
Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διερευνηθεί ο τρόπος ώστε να εμπλακούν καλύτερα οι τοπικές κυβερνήσεις στην επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, στους τομείς της ποιότητας του αέρα, του θορύβου, του νερού, της διαχείρισης των αποβλήτων, της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/04/2019 00:00
23/05/2019 16:00
27/05/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 077-182303
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/04/2019 00:00