Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

22/05/2019: Please take note of the updated Instructions to Tenderers document; the only change introduced is in section 14.2.1. "Interviews" and contains a clarification in relation to who will be invited to attend the interviews. Please take note of the uploaded document containing answers to the clarification questions that were submitted within the specified deadline.
Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για το έργο Βιώσιμης Ενέργειας της Γκάμπια
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TA2018202 GM AFF
Τεχνική βοήθεια για το έργο Βιώσιμης Ενέργειας της Γκάμπια
Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν υποστήριξη για τη θεσμική οργάνωση του τελικού δικαιούχου, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υποθέσεων της Γκάμπια: πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο, προσλήψεις και κατάρτιση του προσωπικού, διοικητική οργάνωση, δραστηριότητες ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης. Το δεύτερο μέρος θα αφορά την παροχή συνδρομής στον υποψήφιο που θα περιλαμβάνει τεχνικές και οικονομικές δραστηριότητες, όπως: μελέτες σκοπιμότητας, τιμολογιακές μελέτες, προετοιμασία εγγράφων για προσκλήσεις υποβολής προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παρακολούθηση και επίβλεψη κατασκευών, στήριξη μελέτης αγοράς για την ενσωμάτωση στο δίκτυο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
09310000
00
Σημεία αναφοράς
24/04/2019 00:00
07/06/2019 23:59
10/06/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 084-198234
Διορθωτικό
30/04/2019 00:00
2019/S 080-191133
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/04/2019 00:00